Hur vi arbetar

Innan
Redan när vi är och tittar på jobbet måste vi har klart för oss hur vi ska bygga upp badrummet och i vilken ordning vi ska göra saker… Det brukar ta ungefär 2 till 3 veckor att renovera ett badrum, från rivning till återmontage. I nio fall av tio lägger vi upp arbetet så här vid ett standardbadrum på 4 kvm.

Rivning, dag 1
Vi börjar med att ta ut all inredning och sen går vi lös på väggar och golv. Tar bort väggbeklädnaden som brukar vara plastmatta, våtrumstapet eller kakel. Rörmokaren tar bort toalett, handfat och vi tar bort alla utanpåliggande rör, duschväggar m.m. och till sist tar vi bort golvbeklädnaden vilket brukar vara plastmatta eller klinker. Sedan river vi ner ev. gipsskivor som finns i våtrums zon 1. I vissa fall river vi ner gipset på alla väggarna.

Uppbyggnad, dag 2 – 4
Om avloppen ska bytas eller flyttas gör vi det nu. Golvbrunnar byter vi dock alltid! Beroende på om badrummet finns i en villa med träbjälklag eller om den finns i ett flerfamiljshus med betongstomme så gör man på lite olika sätt. Betongväggarna avjämnas och eventuella lutningar, bulor, ingröpningar slätas till. När det handlar om träbjälklag så sätter vi reglar med cc 30 (centrum till centrum) mellanrum för att det ska bli stadigt och att väggen ska hålla. Efter att reglarna är på plats sätter vi upp våtrumsskivor och sedan avjämnas alla skarvarna mellan skivorna. Golv/väggvinkeln fylls igen med en avjämningsmassa så att flytfixet inte rinner ut i bjälklaget. Golvet sopas rent och primas inför värmegolvsläggning och flytspackling.

Värmegolv, dag 5
Läggning av antingen el eller vattenburen värme, vatten sköter rörmokaren och elvärmegolv lägger vi.

Flytning, dag 5
Flytspackling av golvet med korrekt lutning mot golvbrunnar.

Fuktspärr, dag 6
Uppsättning av en komplett fuktspärr.

Kakling, dag 7 – 9
Väggarna kaklas och det sätts klinker på golvet.

Fogning, dag 10
Väggarna och golvet fogas.

Efterarbete, dag 11 – 12
Dörr och fönsterfoder monteras, acrylfog och siliconfog appliceras och inredning monteras, duschhörna/duschdörrar monteras, toalettstol och komod monteras av rörmokaren samtidigt som alla rören kopplas ihop. Elektrikern sätter in nya lampknappar, lampor ev spotlights och kopplar in värmegolvet.

Sen är det bara att njuta av ert nya fina badrum! 🙂